ELKAM Producent Reklam Marcin Kamiński realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. Poszerzenie modelu biznesowego firmy Elkam Producent Reklam poprzez wdrożenie do produkcji nowoczesnych innowacyjnych urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów o zasięgu ponad krajowym, usprawnienia procesu produkcji oraz implementację nowego kanału sprzedaży produktów.

Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów – ekologicznych fototapet oraz elementów wykonanych z metali nieżelaznych w oparciu o cyfrowe technologie frezowania CNC.

Całkowita wartość projektu wynosi 681 849,81 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR 397 879,55 zł.

www.mapadotacji.gov.pl